KLSH për përmbytjet, mungoi bashkëpunimi.

KLSH për përmbytjet, mungoi bashkëpunimi.

Nga Agron Brataj Kontrolli i Lartë i Shtetit ka konstatuar një sërë problematikash përsa i përket menaxhimit të emergjencave në vend. Në raportin për vitin 2018 theksohet se përmbytjet janë…